خط اتوماتيک 

توليد ماشين آلات اتوماتيک سنگ مصنوعي، با فناوري و ظرفيت بالاتر

واحد ماشين سازي شرکت  توليدي کيميا صنعت با ايجاد تغييرات در سيستم طراحي دستگاه اتوماسيون،

ماشين آلات جديد اتوماسيون را به اتمام رسانيد.

لازم به ذکراست که درطراحي جديد، علاوه بر بهينه سازي بخش هاي مختلف دستگاه، درهرشيفت کاري 350 تا 400 مترمربع توان توليدي اين دستگاه افزايش يافته است.