توليد محصولات هنري

طرح توليد سکه هاي نقش برجسته نوروزي

با توجه به توان توليدي شرکت کيميا صنعت در زمينه توليد محصولات خاص و سفارشي

در سال جديد (1394) با همکاري گروهي از هنرمندان گرامي، طرح  توليد سکه هاي

نقش برجسته نوروزي به اتمام رسيده و در محل ميدان فردوسي تهران به نمايش عموم گذاشته شد.