همکاران ويژه

اجراي طرح همکاران ويژه از ابتداي مهرماه

     شرکت کيميا صنعت از ابتداي مهر ماه 1394 طرح همکاران ويژه را جهت ارتباط بيشتر با همکاران عزيز فعال در توليد سنگ مصنوعي اجرا مي کند.در اين طرح هر ماه تعدادي از همکاران با توجه به معيار هاي مورد نظر شرکت به عنوان همکار ويژه انتخاب مي شوند و اين افتخار را داريم که به همکاران ويژه در آن ماه خدمات ذيل را ارائه دهيم :

شرايط خدمات فني همکاران ويژه :

  1. ارسال دو ماهنامه (اين نشريه براي همه همکاراني که حتي يک بار در ليست همکاران ويژه در نظر گرفته شوند ارسال خواهد شد.)
  2. بلافاصله پس از طراحي و توليد مدل جديد، نمونه آن براي همکاران ويژه همان ماه ارسال خواهد شد .
  3. هر ماه در بازه زماني از پيش تعيين شده از همکاران ويژه دعوت به عمل مي آيد جهت آشنايي با محصولات جديد و همچنين آموزش هاي احتمالي به نمايشگاه يا کارگاه کيميا صنعت مراجعه نمايند .

شرايط مالي همکاران ويژه :

  1. قالب (تخفيف ويژه)
  2. رنگ و رزين (تخفيف ويژه)
  3. در بازه زماني مشخص براي همکاران ويژه آن ماه هزينه هاي حمل داخلي رايگان مي باشد .